Βιωσιμότητα, Μετάβαση και Ανθεκτικότητα

(Sustainability, Transition & Resilience – SUSTRARES)

Σχέδιο κινητικότητας/ σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

10-19 Σεπτεμβρίου, 2016, Βλαχιά, Εύβοια, Ελλάδα

Ένα πλούσιο 10ήμερο σεμινάριο ανταλλαγής γνώσεων, πρακτικών εφαρμογών, μεθόδων βιωματικής μάθησης και εμπειριών κοινοτικής ζωής προς έναν κόσμο συμβίωσης, συν-δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο στοχεύει να προσφέρει συγκεκριμένες ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), ώστε να δράσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης στις περιοχές που αναπτύσσουν τις δράσεις τους.

Επειδή η τυπική εκπαίδευση δεν είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ειδικά σε ένα πλαίσιο γενικευμένης κρίσης, το έργο SUSTRARES στοχεύει να δημιουργήσει και να ενδυναμώσει δομές και διαδικασίες μη-τυπικής και βιωματικής κατάρτισης, με βάση καθημερινές εφαρμογές για την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την αυτάρκεια. Η συνεργασία αυτή έχει ως συγκεκριμένο στόχο την ανοικτή παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με σκοπό την θετική αλλαγή στις προσωπικές ζωές των συμμετεχόντων, σε ότι αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, αλλά και τον οικολογικό τρόπο ζωής ως απάντηση στην πολυδιάστατη κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη.

Το 10ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) σε πρωτοβουλίες και εγχειρήματα αειφόρου μετάβασης, αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την προώθηση αυτών θεμάτων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, θα παρέχει στους συμμετέχοντες εφόδια, εργαλεία και μεθόδους για να υποστηρίξει την ενεργή τους συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο και στην αγορά εργασίας.

Μέσα από αυτό το σχέδιο κινητικότητας/ σεμινάριο εκπαιδευτών, θα δοθεί η δυνατότητα σε 36 νέους youth workers και εκπαιδευτές από 6 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και Κροατία), να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η αυτάρκεια, η μετάβαση και η ανθεκτικότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (συμμετοχικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ομαδικές ασκήσεις, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, δημόσιες εκδηλώσεις, κλπ), που θα τους ενδυναμώσουν προσωπικά και συλλογικά, ενώ θα τους επιτρέψουν να βιώσουν μια πολυπολιτισμική προσομοίωση διαβίωσης σε μια οικολογική κοινότητα.

Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε μεθόδους μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης (learning by doing), στη συμμετοχική κατασκευή DIY (Do-It-Yourself) ήπιων (appropriate) τεχνολογιών και τη δικτύωση, καθώς και στην προσωπική ενδυνάμωση για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την ενεργή συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, μια πλούσια γκάμα θεματικών θα παρουσιαστούν που περιλαμβάνουν την ενεργειακή αυτονομία με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατασκευή σπιτιών με φυσικά υλικά και μεθόδους, τη διαχείριση αποβλήτων, την τροφική αυτάρκεια, την αγρο-οικολογία, την αυτοδιαχείριση της υγείας, την συμμετοχική λήψη αποφάσεων και την συνεργατική επιχειρηματικότητα.

Οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Βιωσιμότητας Σταγόνες (www.stagones.org) στην Βλαχιά Ευβοίας, που αποτελείται από δύο εκτάσεις 6 στρεμμάτων η καθεμία, με μια ποικιλία υποδομών φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατασκευασμένες αποκλειστικά από φυσικά υλικά. Ορισμένες από τις δραστηριότητες και φιλοξενία θα παρέχονται από το κτήμα ESPORAS DEL SOL – Κόμβος Βιώσιμης Μετάβασης (https://esporasdelsol.wordpress.com/) που βρίσκεται επίσης στη Βλαχιά, Ευβοίας.

Η δραστηριότητα θα φιλοξενήσει πολύ έμπειρους εκπαιδευτές από 4 από τις πιο δραστήριες πρωτοβουλίες αειφόρου μετάβασης / αυτάρκειας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα οι Σταγόνες, Νέα Γουινέα, Ηλιόσποροι και UFiT, καθώς και από τους εκπαιδευτές των συνεργαζόμενων φορέων του έργου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 19 Σεπτεμβρίου 2016.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ: https://goo.gl/forms/xVyEbpey55dNooX62

Οι συνεργαζόμενοι φορείς 

Η ομάδα των συνεργαζόμενων φορέων αποτελείται από τις εξής οργανώσεις:

Η οργάνωση υποδοχής, Ηλιόσποροι (Ελλάδα), είναι ένα μη-κερδοσκοπικό δίκτυο εκπαιδευτών, ερευνητών και ακτιβιστών για την οικολογία, την αειφορία και την κοινωνική δικαιοσύνη, που ιδρύθηκε το 2004. Οι Ηλιόσποροι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα ζητήματα αυτάρκειας, αποανάπτυξης και μετάβασης προς την αειφορία, καθώς και σε πρωτοβουλίες συνεργατικής οικονομίας. Διοργανώνουν ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια κατάρτισης, φεστιβάλ, συνέδρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, παραγωγές ντοκιμαντέρ, βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μετάβασης στην ύπαιθρο.

FDS ONLUS (Ιταλία): Η La Fabbrica del Sole Onlus είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση της οικολογίας, της αλληλεγγύης, της ολοκλήρωσης, της πολιτιστικής πολυφωνίας, της κοινωνικής και της οικολογικής καινοτομίας, καθώς και την ενδυνάμωση των πολιτών και την ενεργή συμμετοχή. Τα μέλη της έχουν μεγάλη εμπειρία στην διοργάνωση συνεδριών κατάρτισης, σεμιναρίων, εκστρατειών, εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, εκθέσεων, cineforums και δημόσιων εκδηλώσεων.

GAIA (Πορτογαλία): Δραστηριοποιείται από το 1996 σε μια σειρά περιβαλλοντικών, ακτιβιστικών και οικολογικών ζητημάτων σε διάφορες αστικές και αγροτικές περιοχές. Η GAIA παρουσιάζει τακτικά ντοκιμαντέρ, φιλοξενεί συζητήσεις και οργανώνει πρακτικά εργαστήρια.

La Baracca (Ισπανία): Δημιουργήθηκε στα Κανάρια νησιά, με σκοπό τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων τρόπων βιώσιμης διαβίωσης, ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και την «αναγέννηση» εγκαταλελειμμένων αγροτικών εκτάσεων. Τα μέλη της έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα αυτάρκειας όπως DIY κατασκευές και επαναχρησιμοποίηση, τη συλλογή νερού και το φυσικό φιλτράρισμα, τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία μαζί με εμπειρία στην εκπαίδευση για τη διαχείριση της παραγωγής, την οικολογία και την εκπαίδευση.

TTW (Γερμανία): Είναι μια κοινοτική πρωτοβουλία Μετάβασης, μέρος του γερμανικού δικτύου Πόλεων σε Μετάβαση (Transition Towns). Τα μέλη της έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη συνεργατικών έργων για την αειφορία και τη βιώσιμη μετάβαση, την ενδυνάμωση ικανοτήτων και τον κοινοτικό σχεδιασμό.

ZMAG (Κροατία): Είναι μια ΜΚΟ που αποτελείται από βιολογικούς αγρότες, επαγγελματίες και κατασκευαστές φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, σχεδιαστές περμακουλτούρας, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ακτιβιστές. Ο κύριος σκοπός της οργάνωσης είναι να παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αξιοποίηση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας, της στέγασης και της παραγωγής ενέργειας.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων (προς οριστικοποίηση) 

1η Ημέρα

Εισαγωγή και παρουσίαση του προγράμματος (στόχοι, δραστηριότητες κτλ)

Κύκλος γνωριμίας και προσδοκιών

Παρουσίαση: Από την βιωσιμότητα στον οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας: η περίπτωση των οικοκοινοτήτων (ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών)

Πάρτι καλωσορίσματος

2η Ημέρα

Σεμινάριο: Ενεργειακή αυτονομία: από την θεωρία στην πράξη

Εργαστήριο: Κατασκευή ηλιακού φούρνου

Θεματική Ελληνική βραδιά

Ημέρα 3η

Διάλεξη: Φυσικά σπίτια

Εργαστήριο: Κατασκευή με την χρήση cob και αχυρόμπαλες

Θεματική Ισπανική βραδιά

Ημέρα 4η

Επίσκεψη στην φυσική πηγή

Παρουσίαση Καλλιέργεια τροφής (Περμακουλτούρα, Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, τράπεζα σπόρων) (ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών)

Θεματική Ιταλική βραδιά

Ημέρα 5η

Παρουσίαση: DIY και κατασκευές ήπιας τεχνολογίας (ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών)

Εργαστήριο: Επεξεργασία βοτάνων και αποθήκευση

Επίσκεψη στην παραλία Γκιονάτη και εθελοντικός καθαρισμός

Θεματική Πορτογαλική βραδιά

Ημέρα 6η

Παρουσίαση: Αυτοδιαχείριση της υγείας

Εργαστήριο: Βότανα και θεραπευτικά σκευάσματα

Επίσκεψη στον παλιό νερόμυλο και στο χωριό της Βλαχιάς

Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος

Ημέρα 7η

Παρουσίαση: Διαχείριση οργανικών απορριμάτων

Εργαστήριο: Δημιουργία κομποστ από οργανικά απορρίμματα

Εργαστήριο: Κατασκευή ηλιακού αερόθερμου

Θεματική Κροατική βραδιά

Ημέρα 8η

Επίσκεψη στην παραλία Μακρύς Γυαλός και εθελοντικός καθαρισμός

Εργαστήριο: Μέθοδοι λήψης αποφάσεων (community visioning)

Θεματική Γερμανική βραδιά

Ημέρα 9η

Εργαστήριο: Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Συζήτηση για τα επόμενα projects και βήματα

Προετοιμασία δημόσιας εκδήλωσης

Ημέρα 10η

Παρουσίαση: Κοινοτική προσέγγιση και συνεταιριστική επιχειρηματικότητα (ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών)

Δικτύωση

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ και YouthPass, Τελική αξιολόγηση

Αποχαιρετιστήρια πολυπολιτισμική εκδήλωση – δημόσια εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Βλαχιάς

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ηλιόσποροι, [email protected]

 

Το Σχέδιο κινητικότητας/ σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+