Το Δίκτυο των Ηλιόσπορων συμμετέχει στο διεθνές σεμινάριο (youth exchange) που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ από την οργάνωση Saja στο ομώνυμο πρότζεκτ περμακουλτούρας που αναπτύσσουν στην περιοχή. Το δεκαήμερο σεμινάριο με θέμα “Βιώσιμος τρόπος ζωής” θα φιλοξενήσει 20 νέους από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία σε ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα με θεωρητικά και πρακτικά εργαστήρια γύρω από την αειφορία, την αναγεννητική γεωργία, την περμακουλτούρα και την βιώσιμη διαβίωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Κατάνια της Σικελίας (Ιταλία), το διάστημα 29 Μαρτίου – 9 Απριλίου 2019.

Το σεμινάριο έχει διαμορφωθεί για να ανταποκριθεί στην ανάγκη όσων θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να μετατρέψουμε την καθημερινότητά μας σε ένα πιο βιώσιμο και αναγεννητικό πλαίσιο, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Οι δραστηριότητες θα δώσουν παραδείγματα καλών πρακτικών για μια πιο βιώσιμη διαβίωση, για το πως κτίζουμε ανθεκτικές κοινότητες, πως διευρύνουμε τους προσωπικούς μας ορίζοντες, την αμοιβαία κατανόηση και τη σύνδεση με τους άλλους στο ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι.

Το σεμινάριο “Βιώσιμος τρόπος ζωής” θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:
* Αποκτήσουν γνώση της θεωρίας και της πρακτικής της περμακουλτούρας με τρόπους που δημιουργούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
* Αναπτύξουν και να εμβαθύνουν ικανότητες και δεξιότητες μέσω της άτυπης εκπαίδευσης και της ενεργούς μάθησης.
* Εφαρμόσουν τις οικολογικές αρχές της περμακουλτούρας στην πράξη και να τις μεταφέρουν πίσω στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.
* Σχεδιάσουν ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.