Οι Ηλιόσποροι λειτουργούν ως μια ομάδα συγγένειας (affinity group). Λειτουργούν περισσότερο σαν μια παρέα, ένα δίκτυο ανθρώπων που συνδέετε με αντίστοιχα δίκτυα και πρωτοβουλίες για την επίτευξη ενός άλλου κόσμου. Τους ενώνουν τα προτάγματα της κοινωνικής- ριζοσπαστικής οικολογίας και της αυτονομίας, το όραμα για μια άλλη κοινωνία, οικολογική, ελεύθερη και αυτοδιαχειριζόμενη. Ο ρόλος τους πάντα ήταν η γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίες με διάφορες εκφράσεις του κινήματος, η άμεση δράση και η ριζοσπαστική πολιτική παρέμβαση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

4 + 3 =