Οι Ηλιόσποροι είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης και δραστηριοποίησης νέων με στόχο το καθημερινό βίωμα της οικολογίας μέσα από την αυτενέργεια και τη συλλογική δράση.

Δραστηριοποιούνται από το 2004 διοργανώνοντας εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των νέων και των πολιτών γύρω από θέματα που αφορούν τη ποιότητα ζωής, τις κοινωνικές διεκδικήσεις και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Διαπνέονται από τις αξίες του οικολογικού κινήματος: οικολογική σοφία και βιωσιμότητα, κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμός στη διαφορετικότητα, άμεση δημοκρατία και αυτο-οργανωμένη δράση. Σκοπός τους είναι να αποτελέσουν την αλογόμυγα της ελληνικής κοινωνίας, να λειτουργούν με αντι-ιεραρχικό τρόπο και να είναι πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες.

Οι Ηλιόσποροι λειτουργούν ως μια ομάδα συγγένειας (affinity group). Λειτουργούν περισσότερο σαν μια παρέα, ένα δίκτυο ανθρώπων που συνδέετε με αντίστοιχα δίκτυα και πρωτοβουλίες για την επίτευξη ενός άλλου κόσμου. Τους ενώνουν τα προτάγματα της κοινωνικής- ριζοσπαστικής οικολογίας και της αυτονομίας, το όραμα για μια άλλη κοινωνία, οικολογική, ελεύθερη και αυτοδιαχειριζόμενη. Ο ρόλος τους πάντα ήταν η γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίες με διάφορες εκφράσεις του κινήματος, η άμεση δράση και η ριζοσπαστική πολιτική παρέμβαση. 

Ενδεικτικά μερικά θεματικά πεδία ενασχόλησης των Ηλιόσπορων:

 • η επανάκτηση του δημόσιου χώρου, 
 • η αντιρατσιστική- αντιεθνικιστική δράση, 
 • η συνύπαρξη των πολιτισμών και η κατάργηση των συνόρων ως αντίδοτο για τον εθνικισμό- ρατσισμό- ξενοφοβία, 
 • η μη βίαιη πολιτική ανυπακοή, 
 • η δημιουργία αυτόνομων οικο-κοινοτήτων, 
 • η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και η άρνηση στράτευσης, 
 • το ελεύθερο και υπεύθυνο κάμπινγκ, 
 • η απονάπτυξη και η κριτική κατανάλωση, 
 • η συνεύρεση της τέχνης, του οικολογικού ακτιβισμού και της συλλογικής αφύπνισης, 
 • η προώθηση του οικολογικού τρόπου ζωής, 
 • η αντιαπαγορευτική προσέγγιση για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις,
 • το ελεύθερο ραδιόφωνο, 
 • τα μεταλλαγμένα και η διατροφή, 
 • η κλιματική αλλαγή και η απεξάρτηση από το πετρέλαιο, 
 • η δημιουργία εφήμερων αυτόνομων ζωνών, και πολλά άλλα.