Στείλαμε σαν Ηλιόσποροι και ENCOD το παρακάτω υπόμνημα στον ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σχετικά με το μοντέλο των Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης, για τη νόμιμη και ελεγχόμενη (συλλογική) παραγωγή και διανομή κάνναβης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Σας αποστέλλουμε εκ μέρους των Ηλιόσπορων (www.iliosporoi.net) και του πανευρωπαϊκού δικτύου της ENCOD (www.encod.org) όλο το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει σχετικά με το μοντέλο των κοινωνικών λεσχών κάνναβης που είναι μια δοκιμασμένη και επιτυχής πρόταση νόμιμης ρύθμισης της κάνναβης.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης, είναι μη-κερδοσκοπικά σωματεία που καλλιεργούν συλλογικά κάνναβη αποκλειστικά για τα μέλη τους (προσφορά που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ζήτηση), διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της κάνναβης, τον ορθό (βιολογικό) τρόπο καλλιέργειας, την σωστή χρήση, καθώς και την μη συνδιαλλαγή του πελάτη με το οργανωμένο έγκλημα. Το μη-κερδοσκοπικό μοντέλο καθορίζεται από τις κατευθυντήριες αρχές της ENCOD για τις κοινωνικές λέσχες κάνναβης και είναι εφαρμόσιμο όπου η κατοχή και προσωπική χρήση/ αυτοκαλλιέργεια της κάνναβης είναι αποποινικοποιημένη (ή υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στην νομοθεσία).

Ο Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης λειτουργούν με επιτυχία σε Ισπανία, Βέλγιο και Ουρουγουάη, ενώ πιο πρόσφατα έχουν ανοίξει μεμονωμένες Λέσχες Κάνναβης σε Σλοβενία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία, ενώ οι αρχές σε 4 καντόνια της Ελβετίας προγραμματίζουν να τις θεσμοθετήσουν. Θεωρούμε τα μοντέλα της Ουρουγουάης και της Ισπανίας ως τα πιο αξιόλογα και γι αυτό τον λόγο σας παραθέτουμε παρακάτω μερικούς συνδέσμους με σημαντικές έρευνες και εκθέσεις αξιολόγησης.

Επίσης σας παραθέτουμε συνημμένα:

  1. Το Καταστατικό της Κοινωνικής Λέσχης Κάνναβης GANJA HOSPITALET από την Βαρκελώνη, όπως έχει κατατεθεί στις τοπικές αρχές και διέπει τη νόμιμη λειτουργία της
  2. Το Καταστατικό της Ιατρικής Λέσχης Κάνναβης ΕΚΑΤH από τα περίχωρα της Βαρκελώνης, όπως έχει κατατεθεί στις τοπικές αρχές και διέπει τη νόμιμη λειτουργία της
  3. Τη νομοθεσία της Περιφέρειας της Navarra (Pablona) στην Ισπανία, που ρυθμίζει τη λειτουργία των κοινωνικών λεσχών κάνναβης (PDF download)
  4. Τις επίσημες οδηγίες της Κυβέρνησης της Ουρουγουάης (Υπουργείο Εσωτερικών προς την αστυνομία) σχετικά με την λειτουργία των κοινωνικών λεσχών κάνναβης (PDF download)
  5. Το πρωτόκολλο καλών πρακτικών- πρόταση μοντέλου για την λειτουργία των λεσχών κάνναβης στην Καταλονία, από την Ομοσπονδία Λεσχών Κάνναβης Καταλονίας (FEDCAC) (PDF download)
  6. Το πρώτο- πρακτικό μέρος του αναλυτικού οδηγού (2010) της Ομοσπονδίας Λεσχών Κάνναβης Ισπανίας (FAC) για το πως να δημιουργήσεις μια νόμιμη κοινωνική λέσχη κάνναβης σύμφωνα με τη νομοθεσία (τοπική, περιφερειακή) (PDF download)

Είμαστε στην διάθεσή σας για παροχή πιο συγκεκριμένης τεχνογνωσίας πάνω στο ζήτημα και ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Martin Barriuso, πρόεδρος της FAC – Federación de Asociaciones Cannábicas (www.fac.cc) από την Ισπανία, να επισκεφτεί την Ελλάδα για την παροχή πρακτικών συμβουλών. Επίσης μπορούμε να συνοδεύσουμε κάποιο κλιμάκιο για επί τόπου επίσκεψη στις πιο πετυχημένες Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης στην Ισπανία καθώς και να διοργανώσουμε μια διεθνή ημερίδα πάνω στο θέμα με προσκεκλημένους επιστήμονες, ιατρούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και διαχειριστές λεσχών κάνναβης από τις προαναφερθείσες χώρες.

6/6/2016

Ηλιόσποροι, ENCOD

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες:

Κατευθυντήριες Αρχές Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης (Cannabis Social Clubs): https://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/410-cannabis-social-clubs

European Cannabis Social Clubs – ENCOD initiative: http://cannabis-social-clubs.eu/

Cannabis Social Club: Policy for the XXI st Century (πρόταση στην ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ): http://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/Civil/Cannabis_Social_Club_International_Proposal_Group/CSC_UNGASS2016_ENG.pdf

Cannabis social clubs in Belgium: Organizational strengths and weaknesses, and threats to the model: http://www.trektuwplant.be/csc/IMG/pdf/int_journal.pdf

Cannabis Social Clubs in Uruguay: https://aclu-wa.org/sites/default/files/attachments/Queirolo,%20Boidi,%20and%20Cruz%20-%20Cannabis%20Clubs%20in%20Uruguay.pdf

Assessment of the first year of the legally regulated cannabis market in Uruguay: https://www.swansea.ac.uk/media/Uruguay%20Situation%20Analysis.pdf

Innovation Born of Necessity: Pioneering Drug Policy in Catalonia: http://osf.to/1Nll9Mw

Proceso de regulación de clubes sociales de cannabis en Catalunya 2014-2015: http://observatoriocivil.org/wp-content/uploads/2015/02/OC-2015-3-Informe-170-v3.pdf

Cannabis social clubs in Spain: A normalizing alternative underway, Transnational Institute: http://druglawreform.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/1095-cannabis-social-clubs-in-spain

και στα ελληνικά: http://docplayer.gr/1568224-Oi-koinonikes-leshes-kannavis-stin-ispania-mia-enallaktiki-lysi-omalopoiisis-se-exelixi.html

Legal Cannabis in Basque Country? Confusion about the regulation of cannabis social clubs”. Drug Law Reform. As of 22 November 2013: http://www.druglawreform.info/es/inicio/item/3050-legal-cannabis-in-basque-country

The present continuous of cannabis clubs in Catalonia: https://www.tni.org/es/node/20307

Cannabis Clubs in Spain: legalization without commercialization:

EMCDDA 2015, Models for the legal supply of cannabis: recent developments:  http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis

Multinational overview of cannabis production regimes (RAND EUROPE): http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR510/RAND_RR510.pdf

Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary: http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf

Cannabis policy reform in Europe Bottom up rather than top down: https://www.tni.org/files/download/dlr28.pdf

TNI: Legislative Innovation in Drug Policy: https://www.tni.org/en/report/legislative-innovation-drug-policy

Κάνναβη: Ουρουγουάη vs. Ισπανία (του Κώστα Σκλιάμη): http://goo.gl/Wcwx6v