Οι Ηλιόσποροι ξεκινάμε μια συνεργασία με το Global Ecovillage Network (GEN), στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus+ έργου “Youth discovering Sustainable Lifestyles” (Η νεολαία ανακαλύπτει βιώσιμους τρόπους ζωής), που αφορά νέους εκπαιδευτές και όσους εργάζονται με τη νεολαία.

Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση νέων εκπαιδευτών για το πως να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν ένα πρόγραμμα Erasmus+ Ανταλλαγής Νέων (Youth Exchange) στην δική τους οικοκοινότητα/ εγχείρημα αυτάρκειας/ οργάνωση. Η εκπαίδευση θα καλύψει διαφορετικές πτυχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας: τις διοικητικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια διαχείρισης του έργου (προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση), καθώς και πρακτικές διαστάσεις όπως η οργάνωση του προγράμματος εργασιών.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα φιλοξενήσει συμμετέχοντες (και αντίστοιχους οργανισμούς) από 10 χώρες, και θα υλοποιηθεί στις 12-17 Νοεμβρίου 2017 στην οικοκοινότητα Sieben Linden στην Γερμανία. Η επιχορήγηση της ΕΕ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αεροπορικών εξόδων, τη διαμονή και διατροφή στον χώρο φιλοξενίας, καθώς και την εκπαίδευση. Τα αεροπορικά έξοδα τα αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες και θα τους επιστραφεί το 80% με 100% του κόστους (ανάλογα με την τιμή του εισιτηρίου) μετά την συνάντηση, εφόσον καταθέσουν το τιμολόγιο και τις κάρτες επιβίβασης. Για την διασφάλιση της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μια προκαταβολή 30 ευρώ.

Οι Ηλιόσποροι θα στείλουμε 2 άτομα, άνω των 18 ετών, στο σεμινάριο με ισορροπία στην εκπροσώπηση φύλου (1 αγόρι και 1 κορίτσι).

Απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα προς κάθε ενδιαφερόμενο/η να μας στείλει μέχρι την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 ένα email (iliosporoi@yahoo.gr) με στοιχεία επικοινωνίας, ηλικία και μια σύντομη (μέχρι 250 λέξεις) επιστολή πρόθεσης με την σχετική εμπειρία του/ της και τους λόγους που θέλει να συμμετέχει σε αυτή την εκπαίδευση.

Τα κριτήρια επιλογής που θα ληφθούν υπόψη αφορούν:

  • Ένα σχετικό υπόβαθρο ή εμπειρία σε εργασίες σχετικές με την νεολαία, πχ δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης ή εθελοντισμού, καθώς και εμπειρία σε Ανταλλαγές Νέων και ζητήματα βιωσιμότητας/ αυτάρκειας.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  • Τη δέσμευση να μοιραστεί και να μεταφέρει τα αποτελέσματα του σεμιναρίου στο δίκτυο των Ηλιόσπορων και σε άλλους εκπαιδευτές.

  • Συσχέτιση του σεμιναρίου με το έργο του συμμετέχοντα και το έργο των Ηλιόσπορων.
  • Ενδιαφέρον και πρόθεση συμμετοχής σε μελλοντικά σχέδια ανταλλαγής νέων, αλλά και την υλοποίηση αντίστοιχων σχεδίων.
  • Υψηλό κίνητρο, πρόθεση και δέσμευση συμμετοχής στο σεμινάριο.

Γίνε μέρος της αλλαγής και μιας νέας κουλτούρας συνεργασίας και μοιράσματος.

Ηλιόσποροι, 18/7/2017

.