Πώς θα χτίσουμε ένα βιώσιμο και συνεργατικό μέλλον, μακριά από την ιδιοτέλεια και την απληστία του σύγχρονου τρόπου ζωής; Πως θα οργανώσουμε την κοινωνία και την οικονομία με τρόπο που να μην σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και να μην ζούμε εις βάρος των επόμενων γενεών; Μαγικές και εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως δοκιμασμένες πρακτικές από μικρές κοινότητες ανθρώπων που έχουν μάθει να ζουν σε αρμονία με την φύση και να απασχολούνται με καθημερινά ζητήματα αυτάρκειας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις ικανότητές τους και διαμορφώνοντας τις συνθήκες για μια παραγωγική ζωή σε συνθήκες λιτής αφθονίας, ευζωίας και ευημερίας, όχι απλά επιβίωσης.

Το Σεμινάριο Δικτύωσης και Επαφών για νέους εκπαιδευτές βιωσιμότητας και όσους ασχολούνται με την μη-τυπική εκπαίδευση των νέων, SUSTRANET CMS (Sustainability Transition Network Contact Making Seminar) θα υλοποιηθεί στην Βλαχιά Ευβοίας από 8 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις της ομάδας φυσικής δόμησης Σταγόνες (www.stagones.org).

Μέσα σε 8 γεμάτες ημέρες κατάρτισης, οι 33 συμμετέχοντες από 7 χώρες θα υλοποιήσουν από κοινού ένα ποικίλο πρόγραμμα διαφόρων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης (παρουσιάσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, πρακτικά εργαστήρια, βιωματικές ασκήσεις, συμμετοχικά εργαστήρια world cafe, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες κτλ.), οι οποίες θα ενδυναμώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους και θα τους επιτρέψουν να βιώσουν μια προσομοίωση συνεργατικής διαβίωσης σε μια πολυπολιτσμική οικοκοινότητα.

Οι Ηλιόσποροι θα σχηματίσουμε μια ομάδα από 3 νέους εκπαιδευτές, ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μια σχετική εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης ή/και σε εγχειρήματα αυτάρκειας, βιωσιμότητας και μετάβασης.

Ηλιόσποροι, 6 Αυγούστου 2017

Περισσότερες πληροφορίες:

Το σεμινάριο SUSTRANET CMS υλοποιείται σαν συνέχεια της πολύ πετυχημένης υλοποίησης του έργου SUSTRARES, που χαρακτηρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική από την Εθνική Υπηρεσία (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του προγράμματος Erasmus+.

To SUSTRARES (Sustainability, Transition and Resilience – Βιωσιμότητα, Μετάβαση και Αυτάρκεια) ήταν ένα δεκαήμερο (10-19/9/2016) εντατικό σεμινάριο για εκπαιδευτές νέων που εστίασε στην αυτάρκεια, το χτίσιμο συνεργατικών και βιώσιμων κοινοτήτων, καθώς και σε θέματα μετάβασης προς την αειφορία. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να επεκτείνουν την συνεργασία τους δημιουργώντας ένα άτυπο Ευρωπαϊκό δίκτυο από εκπαιδευτές βιωσιμότητας και νεολαίας, ερευνητές, ακτιβιστές και άτομα που εφαρμόζουν καλές (αειφορικές) πρακτικές, καθώς και από κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης, κοινοτικά εγχειρήματα και κοινωνικές πρωτοβουλίες που ασχολούνται με την μετάβαση στην αειφορία.

Οι κύριοι στόχοι του επερχόμενου δικτύου SUSTRANET είναι:

  • Να παρέχει μια δεξαμενή από εκπαιδευτές και ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας και αυτάρκειας.
  • Να αναπτύξει και να υλοποιήσει καινοτόμες μεθόδους μη-τυπικής εκπαίδευσης για την μετάβαση στην αειφορία.
  • Να αναπτύξει την γνώση και τις ικανότητες των νέων εκπαιδευτών και όσων εργάζονται με νεολαία πάνω σε θέματα βιωσιμότητας και αυτάρκειας.
  • Να αναπτύξει και να διαδώσει εργαλεία, μεθόδους και πόρους που θα υποστηρίξουν την δημιουργία και την βιωσιμότητα κοινοτικών εγχειρημάτων και κόμβων μετάβασης.

Κατά την διάρκεια του SUSTRANET CMS, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους συνεργάτες από 7 διαφορετικές χώρες που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την βιωσιμότητα, όπως επίσης και να σχεδιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την χρηματοδότηση εκπαιδευτικών έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο απώτερος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προσφέρει ένα φιλικό χώρο ανοικτής βιωματικής μάθησης στους συμμετέχοντες για να θέσουν τις βάσεις ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας, καθώς και να τους προσφέρει χρήσιμες δεξιότητες για την διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου δικτύωσης και επαφών SUSTRANET CMS είναι:

  • Να μεταφέρει τα αποτελέσματα του σεμιναρίου SUSTRARES και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συνεταίρων και των συμμετεχόντων.
  • Να χτίσει νέες ποιοτικές συνεργασίες μεταξύ παλαιότερων και νέων οργανισμών που ασχολούνται με την μη-τυπική εκπαίδευση των νέων και με ζητήματα βιώσιμης μετάβασης.
  • Να θέσει την βάση για την δημιουργία ενός άτυπου ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας και μία δεξαμενή εκπαιδευτών και ειδικών σε θέματα βιωσιμότητας, αυτάρκειας, μετάβασης και μη-τυπικής εκπαίδευσης.
  • Να διερευνήσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ μη-τυπικής εκπαίδευσης για την αειφορία και της νεανικής επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων.
  • Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ ανθρώπων που εκπροσωπούν διαφορετικούς οργανισμούς, κουλτούρες, χώρες, εργασιακές μεθόδους κτλ.

Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί στο έργο SUSTRANET CMS είναι οι:

Το Δίκτυο Ηλιόσποροι (συντονιστές, Ελλάδα), είναι μια ομάδα συγγένειας (affinity group) ενεργή από το 2004 σε ζητήματα βιωσιμότητας, αποανάπτυξης και συνεργατικής οικονομίας, μεταξύ πολλών άλλων. Προωθούν την οικολογία, την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, φεστιβάλ, συνεδρίων και εκστρατειών ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης, την παραγωγή ντοκιμαντέρ, την έκδοση βιβλίων και την μεταφορά καλών πρακτικών, καθώς και τελευταία μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αυτάρκειας και βιώσιμης μετάβασης στην επαρχία.

Η LA FABBRICA DEL SOLE (FDS) (Ιταλία) προωθεί την οικολογία, την κοινωνική και οικολογική καινοτομία, και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, εκστρατείες, συζητήσεις, εκθέσεις, φόρουμ και δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς και την δομή προσομοίωσης και μη-τυπικής εκπαίδευσης OffGrid Academy.

Η GAIA (Πορτογαλία) είναι πολύ ενεργή σε μια σειρά από δράσεις βιώσιμης μετάβασης και εστιάζει στην δικτύωση και τον διαμοιρασμό της πληροφορίας, στην ευαισθητοποίηση, και τη μη τυπική εκπαίδευση νέων και πολιτών. Η GAIA ασχολείται σε θέματα όπως η επισιτιστική επάρκεια και η διατροφική κυριαρχία, η αυτάρκεια της κοινότητας, η εκπαίδευση για την αλλαγή του κλίματος και η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Η ARCI Chieti (Ιταλία) έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων για την ένταξη των νέων, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αειφόρο ανάπτυξη και την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού στους νέους.

Το SEYN- Sustainable Energy Youth Network (Βέλγιο) είναι μια ΜΚΟ με μέλη σε 6 χώρες της ΕΕ που ειδικεύεται στη δικτύωση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Το SEYN προωθεί συνεργατικές και κοινοτικές δομές για την επιχειρηματικότητα των νέων πάνω στην βιώσιμη ενέργεια.

Η AGRONAUTEN (Γερμανία) προωθεί την αειφόρο γεωργία και τα εναλλακτικά συστήματα διατροφής που εστιάζουν στην οικοδόμηση συνεταιρικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τους δείκτες βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αλλαγή της κουλτούρας των τροφίμων σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο.

Η ECOBYTES (Γερμανία) είναι μια τεχνική συνεργατική ομάδα που παρέχει φιλική προς το κλίμα φιλοξενία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο και υπηρεσίες ανάπτυξης ανοικτού λογισμικού σε ομάδες και άτομα που συμμετέχουν σε εγχειρήματα και πρωτοβουλίες μετάβασης στην αειφορία.

Η LATVIAL PERMACULTURE ASSOCIATION (Λετονία) είναι ο κεντρικός κόμβος των δραστηριοτήτων αειφόρου καλλιέργειας (permaculture) και μετάβασης στη Λετονία, που εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων, την ευαισθητοποίησης, τη δικτύωσης και την διεκδίκηση/ υπεράσπιση.

Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΓΗΣ “ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ” (Ελλάδα) επικεντρώνεται στην ανάκτηση των βασικών καθημερινών αναγκών (όπως τρόφιμα, υγεία, ενέργεια, στέγαση και ένδυση) μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έρευνα και πειραματισμούς, ευαισθητοποίηση, οικοδόμηση κοινοτήτων και δικτύωση.

Η SUNSEED DESERT TECHNOLOGY (Ισπανία) είναι ένα κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης για την βιώσιμη διαβίωση. Η Sunseed αναπτύσσει επίσημους και ανεπίσημους τρόπους εκπαίδευσης, προσφέροντας εργαστήρια, σεμινάρια, ξεναγήσεις και πανεπιστημιακές πρακτικές σχετικά με: τις κατάλληλες (ήπιες) τεχνολογίες, την οικολογική κατασκευή, την συντήρηση, τη βιώσιμη διαβίωση, την εκπαίδευση και την παροχή τεχνογνωσίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.