Οι Ηλιόσποροι συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων 2017 (Βρυξέλλες, 1-7 Μαΐου), εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην διοργάνωση που είχε θέμα φέτος “Αλληλεγγύη και κοινωνική δέσμευση των νέων στην Ευρώπη”. Στη διεθνή συνάντηση παρευρεθήκαμε μετά από πρόταση και πρόσκληση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Εθνική διαχειριστική Αρχή του Erasmus+/Νεολαία), καθώς το σεμινάριο “Sustainability, Transition and Resilience” (SUSTRARES) που διοργανώσαμε τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Βλαχιά Ευβοίας αξιολογήθηκε ως βέλτιστη πρακτική για το πρόγραμμα Erasmus+ από τον φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες και για τη διοργάνωση και αποτίμηση του σεμιναρίου, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας των Ηλιόσπορων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στις Βρυξέλλες με τους υπόλοιπους 33 Change Makers από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες και τα εργαλεία που δίνονται στους νέους για να επιμορφωθούν και να δραστηριοποιηθούν σε καίρια κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χώρος στις νέες γενιές της Ευρώπης για συμμετοχή στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

Το τριήμερο της συνάντησης περιελάμβανε συζητήσεις και εργαστήρια με κύριο θέμα πως η Ευρώπη μπορεί να γίνει ένας τόπος αποδοχής, αλληλεγγύης και σεβασμού του περιβάλλοντος, ενώ πραγματοποιήθηκαν αρκετές ανταλλαγές απόψεων με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με Ευρωβουλευτές.

Ως Ηλιόσποροι επικεντρωθήκαμε στην ανάδειξη των κινημάτων της Οικολογίας, των Κοινών, της Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας και των Αυτοδιαχειριζόμενων Κοινωνικών Δομών που έχουν εξαπλωθεί ανά τον κόσμο, ως μια βιώσιμη λύση και απάντηση στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αέναης ανάπτυξης και της πολυεπίπεδης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής) κρίσης.

Παρουσιάσαμε τις πρωτοβουλίες μας που έχουν στόχο τη βιώσιμη μετάβαση των νέων στην αειφορία και την αυτάρκεια, όπως το βιωματικό σεμινάριο SUSTRARES που αναδείχθηκε ως βέλτιστη πρακτική. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις τρέχουσες πρωτοβουλίες μας για το δικαίωμα στην πρόσβαση στη γη για την προώθηση συνεργατικών εγχειρημάτων αγρο-οικολογίας (Στρατηγική Σύμπραξη Learning Access to Land/ Erasmus+), καθώς και την επέκταση του δικτύου SUSTRARES μέσα από την υλοποίηση πρωτοβουλιών μη-τυπικής εκπαίδευσης για νέους στα πλαίσια του Erasmus+.

Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά όλα τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας για να δυναμώσουμε τις συλλογικές δομές και τις ατομικές ικανότητες, για να εμψυχώσουμε και να εμπνεύσουμε την αλλαγή. Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει πολλές δυνατότητες στους νέους να ταξιδέψουν και να επιμορφωθούν ανά την Ευρώπη, να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες και κοινωνικά εγχειρήματα (για να καταπολεμήσουν εμμέσως τον ρατσισμό και την ξενοφοβία), αλλά και πολλές δυνατότητες σε φορείς και οργανώσεις που στοχεύουν στην προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων για να προάγουν το έργο τους.

Το μοντέλο ανάπτυξης και οικονομικής οργάνωσης που ακολουθούμε προκαλεί ανισότητες, καταστροφή του κλίματος και του περιβάλλοντος, καθώς και αποδόμηση του πολιτικού και κοινωνικού ιστού. Ο αγώνας για την αυτάρκεια, την αειφορία και την ανθεκτικότητα δεν είναι ουτοπία αλλά μονόδρομος την εποχή που ζούμε. Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και η διαβίωση με ένα τρόπο που δεν καταστρέφει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους είναι μια αναγκαία συνθήκη για να ανταποκριθούμε τα επόμενα χρόνια στα ζητήματα επιβίωσης που θα προκύψουν.

Αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που δεν αναπαράγουν το πρόβλημα, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αυτοοργανωνόμαστε σε ομότιμες κοινότητες, επανοικειοποιούμε συνεργατικά την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες και φροντίζουμε τον συνάνθρωπο.

Ηλιόσποροι, Μάιος 2017.