Οι Ηλιόσποροι συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία για τη σύσταση και το συντονισμό του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης», σταθεροί στον αγώνα μας για τη νόμιμη ρύθμιση της Κάνναβης για όλες τις χρήσεις.

Οι Ηλιόσποροι θεωρούμε απαραίτητο πρώτο βήμα την διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών στην αυτοκαλλιέργεια και την συλλογική καλλιέργεια μέσα από τις μη-κερδοσκοπικές ιατρικές λέσχες κάνναβης. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης στοχεύει στο να παρέχει τεχνογνωσία και επιστημονική υποστήριξη για την ορθή εφαρμογή ενός πλουραλιστικού νομοθετικού πλαισίου προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη πρόοδο στον τομέα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, ένα δίκτυο συνεργαζόμενων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών – με μακρόχρονη εμπειρία, γνώση και δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο τομέα – αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την σύσταση και τον συντονισμό του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης».

Κοινή επιδίωξη των οργανώσεών μας αποτελεί η άμεση, απρόσκοπτη και νόμιμη πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική κάνναβη για ιατρική χρήση με βάση τα διεθνή επιστημονικώς τεκμηριωμένα δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της συγκεκριμένης επιδίωξης θεωρούμε τις εξής:

  • Δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου, που θα κατοχυρώνει και θα προστατεύει τον ασθενή για τη χρήση και κατοχή της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.
  • Φροντίδα για την πρόσβαση των ασθενών στην κατάλληλη μορφή φαρμακευτικής κάνναβης ανάλογα με τις ενδείξεις για κάθε διαφορετική πάθηση.
  • Ανάπτυξη σχεδίου για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κάνναβης για ιατρική χρήση, πέρα από την παράλληλη εισαγωγή των νόμιμων φαρμάκων και σκευασμάτων κάνναβης από το εξωτερικό, ώστε να προστατευθεί η εγχώρια οικονομία και οι ασθενείς από τους εγγενείς κινδύνους μιας αγοράς που κυριαρχείται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
  • Προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών (π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ασθενών σε κάθε δυνατή υπάρχουσα θεραπεία, το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής, το δικαίωμα αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας και πόνου).

 

Το έργο που θέτουμε για το «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης» μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής:

1. Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης.

2. Αναζήτηση και επιδίωξη συνεργασίας με οργανώσεις άλλων χωρών με σκοπό τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής και νομοθετικής μεταρρύθμισης για την ιατρική χρήση της κάνναβης στη χώρα μας.

3. Προβολή και ανάδειξη αποτελεσματικών πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες ή περιοχές του κόσμου.

4. Ενίσχυση ενός ανοιχτού και αντικειμενικού διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής σχετικά με την ιατρική χρήση της κάνναβης.

5. Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση νομικού πλαισίου για την ιατρική χρήση της κάνναβης στην Ελλάδα και στην εφαρμογή του.

6. Παρακολούθηση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας και των κλινικών εφαρμογών για την ιατρική χρήση της κάνναβης σε εθνικό επίπεδο.

7. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και των επαγγελματιών υγείας μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

8. Διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι οργανώσεις μας, οι οποίες θα έχουν συντονιστικό ρόλο στη δημιουργία και την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, θα προχωρήσουν σε σχετικό κάλεσμα με σκοπό τη σύσταση 2 επιτροπών:

(α) τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων, η οποία θα αποτελείται από επιστήμονες, ιατρούς, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, άτομα που κατέχουν τεχνογνωσία καθώς και νομικούς.

(β) την Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων, η οποία θα αποτελείται από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, δίκτυα, συλλόγους και αντιπροσώπους ασθενών, ακτιβιστές και δημοσιογράφους.

 

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις για τη δημιουργία «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης»:

«ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» www.diogenis.info

«Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α)» http://elefsyna.org/

«ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ – Δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία» http://iliosporoi.net/

Σύλλογος «ΜΑΜΑΚΑ – ΜΑΜΑδες για την ΚAνναβη (ΜΑΜΑΚΑ)» https://www.facebook.com/groups/farmakeftikikannavi/

Δίκτυο για την κοινωνική υγεία «The Butterfly Effect Cooperative» http://thebutterflyeffectcooperative.org/