Ένα βίντεο εισαγωγή για το εγχείρημα βιώσιμης αυτάρκειας στο Μαραθώνα από την ομάδα Σπιθάρι – Waking Life.
Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.spithari.org