Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το δίκτυο Ηλιόσποροι θα συμμετέχει με 2 εκπροσώπους σε συνάντηση εργασίας και δικτύωσης μεταξύ φορέων που ασχολούνται με την Πρόσβαση στη Γη και την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου 2017 και εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Erasmus+ “Μαθαίνουμε για την Πρόσβαση στη Γη” [Learning towards Access to Land (LEALAND)], μια στρατηγική σύμπραξη για την εκπαίδευση ενηλίκων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στο εν λόγω έργο εκτός από το δίκτυο Ηλιόσποροι από την Ελλάδα, συμμετέχουν φορείς από άλλες 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Τσεχία, Γαλλία, Σκωτία).

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην (καλλιεργήσιμη) γη σε τοπικό επίπεδο μέσω της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (CSA) αλλά και της ανάπτυξης συνεργατικών εγχειρημάτων αυτάρκειας/ συνδιαχείρισης αγροτικών γαιών, εξελίσσεται ως μια λύση κλειδί για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τέτοιων (συνεργατικών) δομών σε όλη την Ευρώπη, που παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα: δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη παράλληλων οικονομικών σχέσεων, διατήρηση των τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών μοτίβων, προστασία της καλλιεργήσιμης γης και του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του έργου Erasmus+ “Μαθαίνουμε για την Πρόσβαση στη Γη” και της σειράς των συναντήσεων και των δράσεων που περιλαμβάνει, είναι:

– Η διασύνδεση και η εδραίωση ομότιμων σχέσεων ανάμεσα σε ήδη ενεργούς φορείς και οργανισμούς από την Γαλλία και τη Γερμανία με αναπτυσσόμενους φορείς από την Τσεχία, την Σκωτία και την Ελλάδα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση των δομών και των δυνατοτήτων που προσφέρονται για την πρόσβαση στη Γη, καθώς και με άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες ανά την Ευρώπη.

– Η μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών από τους ήδη ενεργούς φορείς και η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης, δικτύωσης, αμοιβαίας συνεργασίας και διάδοσης των ιδεών.

– Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς και κατανόησης γύρω από τα θέματα που αφορούν την πρόσβαση στη Γη σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και η αναζήτηση κοινού βηματισμού και βιώσιμων λύσεων- προτάσεων για κάθε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

– Η ανάπτυξη των ικανοτήτων (συλλογικών και ατομικών) των φορέων- οργανώσεων που συμμετέχουν και των εκπροσώπων- εκπαιδευτών τους.

Αυτή η Στρατηγική Σύμπραξη θα επιδιώξει την ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εργαλείων ανάμεσα σε εδραιωμένους οργανισμούς για την Πρόσβαση στη Γη (Terre de liens- Γαλλία, Die Agronauten- Γερμανία) προς τους αναπτυσσόμενους φορείς (AMPI- Τσεχία, Nourish Scotland- Σκωτία, και Δίκτυο Ηλιόσποροι- Ελλάδα), μέσα από μια σειρά διεθνών συναντήσεων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, με εκπαιδευτικό, ενημερωτικό, ερευνητικό και ακτιβιστικό χαρακτήρα.

Η διάδοση των καλών πρακτικών και εμπειριών αποσκοπεί:

– Στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, κοινού οράματος και τεχνογνωσίας για την διοργάνωση πρωτοβουλιών σχετικών με την ενίσχυση της Πρόσβασης στη Γη και την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία.

– Στην ανάπτυξη πρακτικής γνώσης αναφορικά με τους διαφορετικούς τρόπους συλλογικής απόκτησης και συνδιαχείρισης της Γης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του δημοσίου συμφέροντος.

– Στην μετάδοση υπάρχουσας εμπειρίας ως προς την αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης για την συλλογική απόκτηση Γης για διάθεση σε οικογένειες και νέους αγρότες που εφαρμόζουν Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία ή υλοποιούν συνεργατικά αγροτικά εγχειρήματα.

– Στην μεταφορά εμπειριών σχετικά με προσεγγίσεις και τρόπους συνεργασίας με τους αγρότες και νέο κόσμο που αναζητά Γη για καλλιέργεια με στόχο την μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο.

Σύντομη παρουσίαση των υπόλοιπων συμμετεχόντων οργανισμών:

Terre de liens (Γαλλία)

Η ομάδα Terre de liens έχει μια έντονη παρουσία σε θέματα πρόσβασης στη γη τα τελευταία 10 χρόνια. Μέσω άμεσων πρακτικών, υποστηρίζει αγρότες και κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή, στην αναζήτηση γης, κινητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών και την διαμεσολάβηση με τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς, σε όλες τις περιφέρειες της Γαλλίας. Μέσω καινοτόμων οικονομικών μοντέλων, κατάφεραν την άμεση διάθεση και διαχείριση αγροτεμαχίων μέσω συμμετοχικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, συντονίζουν την Erasmus+ Στρατηγική Σύμπραξη “Fostering Access to Land for a New Generation of Agro-ecological Farmers”, καθώς και το δίκτυο “Access to Land”.

Die Agronauten (Γερμανία)

Η ομάδα Die Agronauten ασχολείται με το ζήτημα της πρόσβασης στη γη στη Γερμανία από το 2011. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις πρωτοβουλίες Regionalwert AG και Kulturland eG καθώς και με τους οργανισμούς BioBoden Genossenschaft, Ökonauten, SoLaWi, Urgenci, Access to Land Network και Nyeleni, και έχει τεκμηριωμένη γνώση του νομικού υπόβαθρου και των θεσμικών κατευθύνσεων σε Γερμανία και Ευρώπη.

AMPI (Τσεχία)

Το δίκτυο AMPI δραστηριοποιείται στην επικοινωνία μεταξύ φορέων στο χώρο της Πρόσβασης στη Γη, της βιολογικής γεωργίας (PRO-BIO LIGA, Czech Technology Platform on Organic Agriculture and Foundation for Soil), της Διατροφικής Κυριαρχίας (Initiative of Food Sovereignty, European Nyieleni Forum) και άλλους. Τα μέλη του έχουν μακρά εμπειρία σε Ευρωπαϊκά υποστηριζόμενα προγράμματα καθώς επίσης και με υποθέσεις πρόσβασης στην αγροτική Γη. Το δίκτυο διατίθεται να μεταφέρει την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση του από την Τσεχία και την υπόλοιπη Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη.

Nourish (Σκωτία)

Το δίκτυο Nourish εμπλέκεται στην εκπαίδευση νέων αγροτών, στηρίζοντας την τρέχουσα διαδικασία ανάκτησης της γης που συμβαίνει στη Σκωτία αυτή την περίοδο, ερευνά την παραγωγή σε τοπικό επίπεδο καθώς και των τοπικών διατροφικών δικτύων. Στηρίζει επίσης τη δομή του Scottish Land Farm Trust.

Η συνάντηση στο Βερολίνο (18-25/1/2017) περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγροκτήματα στα περίχωρα του Βερολίνου (GLS bank “BioBoden Cooperative”, “Kulturland Cooperative”, Project Basta) καθώς και το πρότζεκτ “Ökonauten” στο Βραδιμούργο και το νεοσύστατο “Regionalwert AG”. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το έργο των Ηλιόσπορων καθώς και παραδείγματα αστικής και περιαστικής ανάκτησης της γης στην Ελλάδα, σε μια ημερίδα στο Heinrich Böll Stiftung και να ενώσουμε τις φωνές μας με άλλους ακτιβιστές από όλη τη Γερμανία στην διαμαρτυρία “Wir haben es satt”, ενάντια στην εντατική και βιομηχανοποιημένη γεωργία.

Αν σε ενδιαφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα, για επόμενες συναντήσεις στο εξωτερικό και δράσεις στην Ελλάδα, στείλε μας ένα email (iliosporoi@yahoo.gr) με την ένδειξη: LEALAND, με στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με την ενασχόλησή σου με τα θέματα του έργου. Αναζητούμε ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση σχετικά με ταθεσμικά πλαίσια και τη νομοθεσία στην Ελλάδα γύρω από την Πρόσβαση στην Γη και τις δυνατότητες συλλογικής απόκτησης και διαχείρισης (τύπου land trust fund).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την πρόσβαση στη Γη:

Δίκτυο Ηλιόσποροι