Συμμετοχικές επιχειρήσεις – η αυτοάμυνα της κοινωνίας (pdf)