Η διπλή διεθνής κρίση (ενεργειακή και πιστωτική) ελάχιστα επηρέασε τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα στην πράσινη ενέργεια, τονίζει ο Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος στον ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών). Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις παγκόσμιες τάσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε τα εξής στοιχεία:

* Το 2007 επενδύθηκαν 148,4 δισ. δολ. σε πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες (+60% σε σχέση με το 2006). Αυτό αντιστοιχεί στο 9,4% των συνολικών επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές.

* Αν υπολογίσουμε και τις εξαγορές στους σχετικούς κλάδους, το συνολικό ποσόν που επενδύθηκε ανέρχεται σε 204,9 δισ. δολ.

* Οι επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες ανήλθαν σε 84,5 δισ. δολ. (+68%), με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά και τα βιοκαύσιμα.

* Ο κύκλος εργασιών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα ήταν το 2007 περί τα 450 εκατ. ευρώ (40% αιολικά, 15% φωτοβολταϊκά, 45% ηλιοθερμικά).

* Η πιστωτική κρίση μόνον οριακά επηρέασε τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια στο πρώτο τρίμηνο του 2008. Το δεύτερο τρίμηνο δείχνει σημεία ανάκαμψης, αφού οι θεμελιώδεις παράμετροι (αυξητικές τιμές συμβατικών καυσίμων, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή ασφάλεια, πολιτικές ενίσχυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) παραμένουν ισχυρές.

* Εκτιμήσεις για επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια:

2012: 450 δισ. δολ.

2020: 600 δισ. δολ.

Εκτιμάται ότι στους κλάδους των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,3 εκατ. άτομα (300.000 στα αιολικά, 170.000 στα φωτοβολταϊκά, 624.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω από 1 εκατ. στα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα).

Στη Γερμανία στους τομείς ΑΠΕ απασχολούνται περί τα 260.000 άτομα (κυρίως στους τομείς των αιολικών, της βιομάζας και των ηλιακών). Εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα εκτιναχθεί στα 400.000-500.000 το 2020 και στα 710.000 το 2030. Στις ΗΠΑ απασχολούνται στις ΑΠΕ περί τα 446.000 άτομα. Στην Ισπανία απασχολούνται στις ΑΠΕ 198.000 άτομα (κυρίως στα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά). Η Δανία απασχολεί περί τα 21.000 άτομα στα αιολικά. Η αναπτυσσόμενη Κίνα απασχολεί περί το 1 εκατ. εργαζομένους στις ΑΠΕ, εκ των οποίων οι 600.000 στα ηλιοθερμικά. Η Βραζιλία, πρωτοπόρος στον τομέα των βιοκαυσίμων, απασχολεί περί τα 300.000 άτομα. Στην Ινδία, τέλος, εκτιμάται ότι ο τομέας αξιοποίησης του βιοαερίου θα μπορούσε να δημιουργήσει 900.000 θέσεις εργασίας ώς το 2025.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ήδη απασχολούνται στις ΑΠΕ περί τις 5.000 άτομα (κυρίως στα ηλιοθερμικά, τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά). Η εγκατάσταση 2.500 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών (αρκετά από τα οποία θα παράγονται εγχώρια από τις μονάδες που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται) τα επόμενα χρόνια συνεπάγεται τη δημιουργία 87.500 εργατοετών (ή αλλιώς 8.750 θέσεων εργασίας δεκαετούς διάρκειας).

Για κάθε εκατομμύριο δολάρια που επενδύεται στον ενεργειακό τομέα, δημιουργούνται κατά μέσο όρο 36,3 θέσεις εργασίας στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, 12,2 θέσεις εργασίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μόλις 7,3 θέσεις εργασίας στους συμβατικούς ενεργειακούς τομείς (όπως τα ορυκτά καύσιμα).

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 16/08/2008