Κοινωνική Οικολογία

Ο Ελευθεριακός Κοινοτισμός (Κομμουναλισμός)

Ο ελευθεριακός κοινοτισμός με την έννοια της πρότασης ενός συνόλου πολιτικών που ενισχύουν προνομιακά το τοπικό επίπεδο με κύτταρο την έννοια της κοινότητας, είναι η ουσιαστική απάντηση στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό....

Read More

Τα οικονομικά σε μια κοινωνία κοινωνικής οικολογίας

Στη διάρκεια των αγώνων μας για έναν καλύτερο κόσμο, οι κοινωνικοί οικολόγοι συχνά ενεπλάκησαν σε κριτικό διάλογο με άλλες τάσεις της ριζοσπαστικής σκέψης αναφορικά με το είδος του κόσμου για το οποίο παλεύουμε. Αυτές οι...

Read More

Μάρεϊ Μπούκτσιν, Ο στοχαστής της ελευθερίας και της οικολογίας

Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζεται με συντομία η ζωή και το έργο του Μάρεϊ Μπούκτσιν, όπως επίσης και οι σημαντικότερες προσπάθειες για τη διάδοση της θεωρίας του (κοινωνική οικολογία), δηλαδή του Ινστιτούτου για την Κοινωνική...

Read More

Τι είναι οι οικοκοινότητες

• Είναι μικρού συνήθως μεγέθους –ανθρώπινη κλίμακα-μορφές οργάνωσης της καθημερινής ζωής (έως 150 άτομα) • Έχουν κοινές θέσεις και αρχές σε σχέση με τον αντικαταναλωτισμό, την διατροφική και ενεργειακή αυτονομία, την κριτική...

Read More

Το πρόταγμα του κομμουναλισμού και η οικολογική σκέψη του Murray Bookchin

Η κοινωνική οικολογία του M. Bookchin. Η οικολογική προοπτική του Bookchin συνίσταται εξ αρχής στην κατάργηση του δϋισμού μεταξύ φύσης και ανθρωπότητας και πιο συγκεκριμένα, μεταξύ μιας «κακώς εννοούμενης φύσης» και μιας...

Read More

Giovanni Allegretti – Συμμετοχικός προϋπολογισμός: Αποφάσεις των πολιτών στον ‘πυρήνα’ της εξουσίας

Στη βάση τους, οι Συμμετοχικοί Προϋπολογισμοί στρέφουν τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό στους πολίτες που δέχονται την επίδρασή τους, δημιουργώντας δημόσια πεδία όπου οι πολίτες μπορούν να συζητούν και να ιεραρχούν όλες τις...

Read More

Το Βιοκεφάλαιο: μια δυνατότητα διεξόδου από το Κεφάλαιο

Η παρούσα κρίση με τη συνεχιζόμενη αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να συγκεντρώνει κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα και να επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις και κέρδη καθώς επίσης και τον κίνδυνο κατάρρευσης σημαντικών τομέων...

Read More

Τοπικές οικο-κοινότητες αλληλεγγύης και συνεργασίας

Το συνθετικό οίκο – όχι με την τρέχουσα σημασία του οικολογικού περιεχομένου αλλά με την αρχαιοελληνική έννοια του οίκου. Ζούμε σήμερα την λεγόμενη “παγκοσμιοποιημένη” φάση της οικονομίας της αγοράς και σε...

Read More
Loading
Secured By miniOrange