Η ACTA, που συζητήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και εκτός των διεθνών φόρα, είναι μια επικίνδυνη εμπορική συμφωνία, ιδιαίτερα για τις Ευρωπαϊκές χώρες και πρέπει να καταργηθεί.
Η ACTA είναι αποτέλεσμα μυστικών και αδιαφανών συνομιλιών ανάμεσα σε 39 κυβερνήσεις (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και της Ελλάδας), τη φαρμακευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία του θεάματος, με στόχο να προστατευτούν τα κέρδη τους και να περιοριστούν θεμελιώδεις ελευθερίες στο όνομα της καταπολέμησης της πειρατείας.
Η ACTA καταπατάει κάθε έννοια προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης έκφρασης, προασπίζει το ιδιωτικό εταιρικό συμφέρον αντί του δημοσίου, ποινικοποιεί τη μη-κερδοσκοπική ανταλλαγή αρχείων, παρακολουθεί, φιμώνει και περιορίζει το διαδίκτυο.


Η ACTA που θα είναι δεσμευτική για την Ευρώπη αλλά όχι για την Αμερική (δίνοντας της ανταγωνιστικό προβάδισμα), θέτει περιορισμούς στην ελεύθερη πρόσβαση σε φτηνά φάρμακα, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, χωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα των παραποιημένων φαρμάκων, ενώ θα βλάψει συνολικότερα το εμπόριο και τη καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.
Η ACTA θα εντείνει την ήδη γενικευμένη επίθεση του λόμπι της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)μέσω των παροχέων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ότι αφορά το περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης και τη ποινικοποίηση της μη κερδοσκοπικής ανταλλαγής αρχείων, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρίες να παρακολουθούν και να κατέχουν προσωπικά δεδομένα.
  Ήδη οι 3 από τις 4 αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν απορρίψει την επικύρωση της ACTA και στο τέλος Ιουνίου αναμένετε η τελική ψηφοφορία. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου με τις υπογραφές τους και εκατοντάδες οργανώσεις έχουν ήδη δηλώσει την αντίθεσή τους.
Οι Ηλιόσποροι στηρίζουν και συμμετέχουν στις διεθνείς κινητοποιήσεις ενάντια στην ACTA στις 9 Ιουνίου και καλούν το κόσμο να σε μαζική ανυπακοή απέναντι σε μια εμπορική συμφωνία που είναι εις βάρος των ατομικών ελευθεριών και του δημοσίου συμφέροντος. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει την υπογραφή της από τη συμφωνία και τους Έλληνες ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τη συμφωνία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  Ηλιόσποροι 9.7.2012
  Περισσότερες πληροφορίες:   http://www.edri.org/stopacta http://www.edri.org/ACTAfactsheet http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-rights http://action.ffii.org/acta/Analysis http://www.laquadrature.net/en/ACTA