Είμαστε μια ομάδα κατοίκων της Σαμοθράκης, που γίναμε μάρτυρες μιας σειράς παράδοξων και παράνομων γεγονότων τους τελευταίους μήνες. Απ’ όλα όσα, ίσως, γνωρίζετε, η Σαμοθράκη ταλανίζεται τους τελευταίους 4  μήνες από το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Σας αποστέλλουμε συνημμένα μια μικρή αναδρομή σχετικά με το πρόβλημα, από το 2005. Τον Ιούνιο του 2008, οι κάτοικοι των Θερμών απέκλεισαν την πρόσβαση των απορριμματοφόρων στην μοναδική νόμιμη χωματερή του νησιού, η οποία είχε εγκριθεί να παραμείνει ενεργή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Νομάρχη   Έβρου  το 2005 και μέχρι τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α., εντάσσοντας αυτήν στο πρόγραμμα «ένας Χ.Α.Δ.Α. ανά ΟΤΑ». Έκτοτε, η Δημοτική Αρχή προέβη στην διάνοιξη πέντε (5) «προσωρινών» παράνομων χωματερών (στις θέσεις :  «Ροδοφύλλι», «Άγκιστρος», «Θέρμα», «Σκλαβούνα» και «Καμαριώτισσα»),  με αποτέλεσμα να καταντήσει η Σαμοθράκη ένας απέραντος σκουπιδότοπος.


Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εν λόγω χωματερές αποκλείστηκαν -δικαιολογημένα- από τους κατοίκους, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται σωροί σκουπιδιών, που αποτελούν εστίες μόλυνσης  και απειλούν τη δημόσια υγεία. Η τακτική αυτή της Δημοτικής Αρχής, να μην εφαρμόζει τη νόμιμη απόφασή της, οδήγησε  τους κατοίκους στην ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών σε ρέματα και απομακρυσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική ρύπανση και υποβάθμιση του νησιού, τη μόλυνση του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, των ρεμάτων και της θάλασσας, τον πολλαπλασιασμό των εντόμων και των τρωκτικών μέσα στις κατοικημένες περιοχές.

Επειδή

  • η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και η ανοχή μας εξαντλήθηκε
  • η υγεία μας και κυρίως  η υγεία των παιδιών μας κινδυνεύει άμεσα
  • η εμπιστοσύνη μας προς τη Δημοτική Αρχή έχει πλέον χαθεί
  • κάθε λύση που δίνεται είναι προσωρινή και αδιέξοδη


Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να εκτελεστεί η νόμιμη απόφαση του Νομάρχη Έβρου, η οποία καταδεικνύει ως μόνο νόμιμο
χώρο απορριμμάτων τον Χ.Α.Δ.Α Βαράδων-Θερμών, (γνωρίζοντας ότι δεν είναι ιδανική λύση, αλλά η μόνη νομιμοποιημένη, εφικτή, και  συνεπής με τις
μέχρι τώρα ενέργειες των Αρχών),  και να παρεμποδιστεί στο μέλλον οποιαδήποτε παράνομη και άλογη διάνοιξη νέων χωματερών. Οι κάτοικοι της Σαμοθράκης δεν έχουν πλέον την υπομονή να υποστούν και νέα ταλαιπωρία, ούτε ακόμη ένα πλήγμα από την αδιαφορία των Αρχών και της Δικαιοσύνης
Ελπίζουμε στην ευαισθητοποίησή σας και προσδοκούμε στην αρωγή σας.

 Οι αγανακτισμένοι πολίτες της Σαμοθράκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2004 καταγραφή των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα για να κλείσουν όλοι οι σκουπιδότοποι και να μείνει ένας σε κάθε Δήμο!

2005 με απόφαση 161 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης εγκρίθηκε το
οριστικό κλείσιμο και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Καμαριώτισσας, Σκλαβούνας, και Τούρλι και εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Βαράδων-Θέρμων Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην Νομαρχία Έβρου και με την αρ. πρωτ. Ι-3433/05 εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση έτσι ώστε τα σκουπίδια να πηγαίνουν στο ΧΑΔΑ Βαράδων-Θέρμων έως ότου κατασκευαστεί το έργο του ΧΥΤΑ το οποίο πρέπει να λειτουργήσει μέχρι 31-12-08. Εάν δεν κατασκευαστεί μέχρι τότε τα σκουπίδια θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο ΧΑΔΑ Βαράδων-Θέρμων πληρώνοντας 34.000 Ευρώ την ημέρα πρόστιμο.

2007 δοθήκαν 90.000 Ευρώ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ώστε να διευθετηθεί ο ΧΑΔΑ Βαράδων-Θέρμων για να καλύψει τις καινούριες ανάγκες 2008 τα σκουπίδια άρχισαν να πηγαίνουν στο ΧΑΔΑ Βαράδων-Θέρμων  έως το Ιούνιο του 2008, που με πρωτοβουλία των κατοίκων και την ανοχή του Δημοτικού Συμβουλίου οι κάτοικοι έκλεισαν το σκουπιδότοπο για να απομακρυνθούν τα σκουπίδια από το ΧΑΔΑ Βαράδων-Θέρμων και να βρεθεί κάποια άλλη λύση

Καλοκαίρι 2008 ανοίξανε 5 καινούργιες αυθαίρετες χωματερές και το νησί
έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο

                                       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

  • Να εφαρμοστεί η απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου και η Απόφαση του Νομάρχη
  • Να πάψουν να ανοίγονται καινούργιες χωματερές στο νησί και η ανεξέλεγκτη διασπορά σε ρέματα που υποβάθμισαν μέσα σε 4 μήνες περιβαλλοντικά το νησί
  • Επιτέλους να επέμβουν οι αρμόδιοι για να εφαρμοστούν τα νόμιμα (απόφαση ΔΣ 161/05 , απόφαση Νομάρχη Ι-3433/05 ) και οι υπεύθυνοι να υποστούν τις συνέπειες για την ταλαιπωρία εδώ και 4 μήνες που υπέβαλαν τους κατοίκους του νησιού και την περιβαλλοντική καταστροφή του.